مدیر کل

 • مشخصات فردی:
   • نام و نام خانوادگي: کریم حاجی زاده باستانی

   • تحصيلات:دکترای باستانشناسی
   • كارشناسي

سوابق اجرایی:
 • مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

   سوابق علمي:
    تدریس:

    ترجمه كتاب:
 •  ت

   مقالات:

  • اطلاعات تماس:
   • ایمیل